Atila på hjul: 13 ton och Atila på band: 14 tonTake Job: 1,6 ton, minigrävareSchäffer: liten lastare, 2 ton, midjestyrd
INOM GRÄV OCH SCHAKT UTFÖRES:

Grundgrävningar Dränering
Vattenledning Avloppsschakter
Dikning Betongbilning
Kedjegrävning Kabelplöjning