Förstagallring utföres med gallringsskördare, beståndsgående.
Utkörning av virke